Inledning


FrågeställningVad är Triangelhandeln?Hur gick det för slaven som transporterats till andra Kontinenter?Kan man få slavhandeln till en mildare modell av handel?Varför kan man inte starta en liknande handeln idag?Vad blev konsekvenserna efter triangelhandeln,Finns det något bra med triangelhandeln?Varför nådde inte revolutionen Afrika?


AvhandlingSlaveri Har funnits i flera århundrade runt om i världen,Den största nyckeln för att få slavar var Krigsfångar som Man fångade. FångaSparta under antikens tid var en militärisk stadsstad,Dem använde Inga murar för att försvara sig emot fiender och dem hade slavar som skötte slavarnas hem tillsammans med soldaternas hemmafruar under tiden dem var på militärläger. Sparta hade 10 gånger mer slavar än vad själv antalet spartanter det fanns i staden. Det är en tid där slaveriet var tidigt, fortsättningen där Christoffer Columbus erövringar i västindien och använde folket som slavar tills det stora utbrottet av slavhandeln ''triangelhandeln'' i slutet på 1600-talet så var det som högst. Europeiska slavhandlare seglade till Afrika med i lastet hade dem eftertraktade varor som dem köpte slavar med. En sån affär gick ut på cirka 250 slavar till Européernas vinst,Som dem Transporterade till Sydamerika i trånga båtar med hänsynslösa kaptener som ledde båten. I Sydamerika/Västindien så byttes slavarna emot varor som inte kunde odlas i europa,Ex bomull socker tobak m.m.Varorna som Européerna fick i utbyte kunde senare säljas i hemma marknader,Det var stor vinst för Slavhandlarna.När Eurpeerna lyckades med handeln så blomstrades det kapitalister,Där dem invisterade på att bygga kluster för fångar,Och öar som köptes/erövrade för att underlätta handeln.Slavarna behandlades som djur och värre,Sen dem fångades i krig och transporterades till sydamerika som slavar till deras dödsbädd som plantageägarna inte brydde sign om.Afrikanerna Klarade sig inte så bra i slavresorna,Dödsantalet var hög oftast på grund av sjukdommar som härjade på båtarna i flera vcekor. Slavarna som klarade sig sattes i hårda arbetspass,Efter ett antal år så kunde dem köpa sig fria men det gällde inte alla plantageägares regler.Konsekvenser till att Afrikanerna köpte sig fria var skapande av KKK som satte skräck på slavarna.Undertiden som afrikanerna jobbade i plantagerna så pågick krig i Afrika där Afrikanska stammar och Europeer drabbades samman om slavhandeln och marken.Europeerna koloniserade i stortsett hela afrika,Som utnyttjade naturesurserna i afrika genom att producera dem gratis tack var det att slavarna (Befolkningen innan landet erövrats) som jobbade under hårda regler (Belgiens koloni kongo).AbolitionisternaÅr 1787 startade en anti slaveri (mot slaveri) rörelsei England med hjälp av kristna budskap.AnalysTriangelhandeln var som en bedövnings spruta för Afrika,man kan ju tänka sig ett afrika Där afrkanerna var bär för bärplockare. Bärplockarna är då dem som fångar slavar och dem vill fånga bär under den säsongs tid,Det kunde vara samma sak som natt tid för en liten by som sov. Byn blir överfallen under natten och säljs som bär till Konsum,I detta fall är det då Europeerna. Så kunde det ha hänt alla 100 miljoner afrikaner som tillfångatagits varav 15 miljoner som lyckats få sig transporterat till sydamerika. Kunde denna handel ha startats som en fridfull en?Jag tror inte det,Människor såg afrikanska folket födda som slavar till de vita. Och vad som stärkte detta,är att Afrikanerna faktiskt klarade sig bättre i sydamerikanska plantagerna än indianerna. Dem kunde stå emot sjukdommar som drabbade indianerna,Och om afrikanerna flydde så visste dem inte vart dem skulle ta sig till vilket indianerna kunde. Afrikanerna kunde också stå i solen som stekte plantagerna längre än vad dem i sydamerika kunde,trots det så blev dem illa behandlade. Tack var det kyrkan som gav stöd till abolitionisterna så kunde dem stoppa triangelhandeln,jag tror att om kyrkan kom med sina aspekter tidigare om Människans rättigheter så kanske inte dem skulle packas tätt i båtar likt flera kycklingar i burar. Eller maten som bestod av 2 gg per dag och inte mer än 400 gram. Utan att dem fick bra med mat så dem kunde överleva resan,Så långt tror jag kyrkans hjälp skulle komma. När Afrika blev koloniserad så hade Europeerna lätt att fånga och transportera slavar till sydamerika,Och när det står pengar i spel så tror jag att det gällde att pressa ut varje peng som finns på spel.Med pengen så kunde dem åter investera för en ny triangelresa. Altså pengar som europeerna tjänade var det avgörande faktorn för den dåliga behandlingen av afrikanerna. Det som igentligen fick stopp på det här är Medkänslan som människan fick runt 1900-talet då europa drabbades av världskrigen. Innan freden efter andra världskriget,Ex Franska revolutionen så avrättades 40000 man mitt i stan under giljotinens kniv och folket som jublande publik. Eller aztekernas offringar till gud i massiva carmonier utspelade sig i marknade där män,kvinnor och barn fanns när fångar halshöggs och kastades ner. Jag tror att en avrättning likt franska bödlar som kunde ta mer än 20 människor liv om dagen mitt i stan genom giljotinen,Inte skulle fungera i dagens storstäder.

Enligt evolutions teorin så härstammar homosepians ifrån Afrika,homosepians hade utvecklat bättre vapen än neandertalare vilket gjorde att man kunde överleva medan neandertalarna dog ut. Idag finns dem över hela världen som enda människosorten,men alla har inte haft lika bra historia som påverkat dem i framtiden. Afrika är en av de med som levt i misär,dem har utsatts för krig och imperialism som slöat ner Afrikas utveckling. Jag ser flera problem som kan har slöat ner afrikas utveckling,En av dem är oenigheten. Afrika har länge haft en massa stammar som styrt små områden,små krig var en vardag hos stammarna. Då dem styrde över liten mark så kunde deras mat ta slut under perioder,Vilket gjorde att dem började farma andra grannstammar och stjäla boskap. Idag finnst det fortfarande flera afrikanska stammar som lever som stammar,Och upplever samma svåra perioder som deras förfäder kämpade emot. Jag ser stammarna som ett problem för länderna,Medan dem kan jobba i/för landet så sköter dem om deras boskap och tjafsar med andra stammar. Det är ju ingen vidare för industrin i Afrika. När européerna koloniserade Afrika så var dem tvungna att skilja på det mark erövrats. Så att eurpeerna fick lösa det på det sättett så att dem drog streck på kartan utan att bry sig över om vilket folk som fann där,Då kunde en stam som tidigare haft gemensam mark delats mitt itu. Tack var det så kunde oenighetens spricka bli större bland Afrikanska stammar/länder. Jag ser också sjävlaste afrika kontinenten inte är det bästa kontinent att leva på. Afrika består tills stor det utav obebodd öken där tempraturen är 50 grader Celsius under dagen. Tidiga imperier var tvungna att bosättas sig i kanterna likt de mäktiga Kartago,egypten,Akusm m.m pga av brister i landskapen och dess värmen.Man kan ställa sig frågan om varför inte Kartago anföll innåt emot Afrika som var lätt att erövra,utan istället så anfaller dem Europa och främst Rom. Vatten är brist vara i innre afrika,Stammar var tvungna att gå flera kilometer till närmaste vatten källa vilket gjorde att miljontals dog pga av vatten. Det gäller även idag,Men det finns hjälp organisationer som stödjer med mat och vatten. Malaria och aids är sjukdommar som årligen tar kål på miljontals människor. Det är en av flera punkter som påverkat Afrika negativ,Men jag tror att den kommer att lösas så snart genom forskning.


Imperialismen startades utav europeerna när dem erövrade afrikanska länder,England och Frankrike var rivaler vilket gjorde att dem alltid måste vara i spetsen för att inte förlora till den andra. Rivalerna började att erövra afrikanska länder med holland,belgen och holland tätt efter om marken. Hela Afrika förutom Etiopien och Liberia förblev fria länder,Resten fick ett styre som inte tänkte på annat än pengar som dem tjänade i kolonin. Varför valde europeerna att erövra Afrika?Afrika erövrades främst för Mineralerna,Som afrikanerna inte kunde använda sig utav. Då inustriella revolutionen pågick i europa så behövdes det Bomull till de förbättrade spinnmaskinerna som tillverkade tröjor till den kraftigt växande industrin och andra mineraler som kunde produceras i Europa.Konsekvenserna efter imperialsimen finns som både bra och dåliga. Det dåliga med imperialismen är brutaliteten som vi använde emot afrika,Människor stympades och mördades i massor för att kunnde behålla landet och gå i vinst efter erövringen. Befolkningstillväxten minskade i flera år,och fattigdomen ökande bland folket. Det gjorde att afrikanerna (om man räknar bort europeiska uppfinningar) inte utvecklades samhällsmässigt utan förlitade sig på Européerna. Så att när Européerna lämnade Afrika (avkoloniseringen) Så fick länderna styre som inte var så bra för att återuppta utvecklingen. Man fick diktatorer som styrde landet enväldigt. Aparthide infördes i sydafrika och outbildade diktatorer kunde ta över styret. Idag pågår Protester och Revolutioner i Nordafrika. Diktatorn Hosni Mubarak fick abdikera efter våldsamma protester,Han är en av flera diktatorer som sitter på miljoner om inte miljarder. Kan han tacka imperialismen för miljonerna?Kanske kunde industrialisering ha startats om inte imperialismen drabbade afrika,Då skulle afrika också hänga med på samma klass som Europa och demokrati skulle vara infört.Då Egypten i mina ögon inte haft en så lyckad revolution,Så tror jag inte att en tidigare revolution skulle lyckas. Man har bland annat haft nya protester i Tahrir-torget pga missnöje. Det som är bra med Imperialsimen/triangelhandeln är att det gynnade Europa rikedommar,triangelhandeln blommade nya kapitalister,Dem kunde investera på företagsom ledde till rikedommar. Trots att Europeerna brutalt bröt in sig i afrika,Så ha det faktiskt get stöd för ett bättre samhällsstruktur och vapen för att förvara sig emot bovar och andra hot emot afrika. Afrika är ju ganska upfinnings fattig kontinent,Tänker man efter så finns det inga vidare framtids företag som apple eller google i afrika. Det finns flera spår som afrika lämnat under industriella revolutionen,Afrikaner som transporterades till Amerika har lyckats klara sig och bosatt sig i brasilien och Amerika. 32 miljoner Afroamerikaner finns idag i Amerika som har sina rötter ifrån Afrika.

Senast uppdaterad av:
Axel
Åk: 7
:)